Inspectie elektrische installatie door NI Inspecties. Kwaliteit en eerlijkheid!

We stellen ons graag aan u voor. NI Inspecties is een bedrijf dat u kunt inschakelen voor SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in complete ondersteuning voor alle aspecten van Zonnestroom installaties, van haalbaarheid, Technische Due Diligence tot en met technische oplevering kunnen wij u ondersteunen.

boerderij installatie keuring
ni scope inspectie keuring

Inspectie en verzekeringen

Veel verzekeringsmaatschappijen eisen in hun polisvoorwaarden dat elektrische installaties periodiek moeten worden gekeurd. Daarbij worden steeds vaker hogere eisen gesteld aan een polis voor bedrijfsverzekeringen. Om te bepalen of bedrijven in aanmerking komen voor een verzekering moet de staat van de boedel regelmatig geïnspecteerd worden. Door NI Inspecties in te schakelen garandeert u de veiligheid van u en uw werknemers.

Elektrotechnische installatie keuringen

Veiligheidskeuring gebaseerd op de NEN3140, waarbij je als werkgever met een rapport aantoont te voldoen aan de arbeidsomstandighedenwet. De keuring is gericht op het aanwezige risico van aanrakingsgevaar of letsel door mogelijke defecten van de installatie.

Een keuring welke gericht is op het beoordelen van het risico op brand, van al het aangesloten en niet aangesloten en/of aanwezige elektrisch materieel. Voorheen werden hiervoor de NEN3140 keuringen uitgevoerd. De NTA8220 is een keuringsmethodiek gericht op het risico op brand. Het is geen vervanging van de NEN3140 veiligheidskeuring.

Veiligheidskeuring voor PV-installaties, waarbij het risico op brand ook beoordeeld wordt voor een nieuwe installatie (eerste bijzondere inspectie) en een bestaande installatie (periodieke inspectie). Een PV-installatie is onderhoudsgevoelig door het voortdurend blootstellen aan weersinvloeden en temperatuurschommelingen.

Een keuring voor in het in bedrijf nemen van een nieuwe elektrotechnische installatie, volgens de geldende normen van aanleg. Hierbij staat in deel 6 van de NEN1010 dat de installatie aantoonbaar veilig hoort te zijn voor het gebruik ervan. Het inspectieplan hiervoor staat ook in deel 6 van de NEN1010 omschreven. Hiervoor worden ook aanvullend de meetbijlagen vermeld onder de rapportage.

Thermografische keuringen

 

Wij maken warmtebeeld opnamen van elektrisch materieel en/of verdeelinrichtingen. Hiermee kunnen wij vroegtijdig defecten of overgangsweerstanden waarnemen. Tevens bevordert het de bedrijf continuïteit en betrouwbaarheid van uw installatie. Dit wordt alsmede vaak uitgevoerd bij fabrieken waarbij het van groot belang is dat afwijkingen preventief gesignaleerd en opgelost worden.

Alle type elektrotechnische installatie keuringen binnen de agrarische sector en MKB: scope 8, scope 10 of volgens NTA8220, scope 12, NEN1010 oplevering, thermografische keuring.

Vraag vrijblijvend een offerte aan:
085-4014399
info@ni-inspecties.nl