SCIOS scope 10 Inspectie Oud

Scope 10 is een inspectie welke gericht is op het beoordelen van het risico op brand, van al het aangesloten en niet aangesloten en/of aanwezige elektrisch materieel. Voorheen werden hiervoor de NEN3140 keuringen uitgevoerd.

 

De NTA8220 is een keuringsmethodiek gericht op het risico op brand. Het is geen vervanging van de NEN3140 veiligheidskeuring.  Standaard worden er tijdens Scope 10 keuringen warmtebeeld opnamen gemaakt, mits er tijdens inspectie belasting aanwezig is.

 

Hoe gaan wij te werk tijdens het keuringstraject?

We gaan in overleg, de spanningsloze metingen uitvoeren waarbij we rekening houden met de wensen van de klant.

 

Waarom een SCIOS scope 10 Inspectie?

Er zijn meerdere redenen te bedenken waarom je een SCIOS Scope 10 inspectie laat uitvoeren. De belangrijkste reden is het constateren van mogelijke risico’s op brand in elektrotechnische installaties, hierdoor is de kans op mogelijke schades aanzienlijk kleiner.

 

Uitvoering SCIOS scope 10 keuring

Tijdens de uitvoering van de scope 10 keuring doorlopen wij een aantal stappen:

 

 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan
  • Risico op brand met aanwezigheid van uitwendige invloeden en brandbare materialen.
  • Of de installatie doelmatig ingericht is op het gebruik ervan.
  • Oneigen gebruik van de installatie

Rapportage SCIOS scope 10

Na afloop van elke scope10 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur. De bevindingen worden na de keuring besproken.

 

Indien van toepassing kan NI Inspecties voor u een her inspectie inplannen, in bepaalde situaties volstaat een herstelverklaring van de installateur.

 

Wanneer moet ik weer opnieuw voor de scope 10 Inspectie?

Dit wordt bepaald op basis van factoren vanuit de NTA8220.

 

Kosten scope 10 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Daarom willen wij u vragen om ons contactformulier in te vullen zodat wij de aanvraag kunnen doornemen. Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen en/of te mailen over de kosten voor een SCIOS Scope 10 inspectie! Wij zijn te bereiken via 085-4014399 of via info@ni-inspecties.nl.

 

 

Alle type elektrotechnische installatie keuringen binnen de agrarische sector en MKB: scope 8, scope 10 of volgens NTA8220, scope 12, NEN1010 oplevering, thermografische keuring.

Vraag vrijblijvend een offerte aan:
085-4014399
info@ni-inspecties.nl