NEN 3140 Inspectie

W3.CSS

NEN 3140

Elektrotechnische installaties en elektrische apparaten en risico’s

Elk bedrijf werkt met elektrische installaties. Om machines te laten draaien, handgereedschap te laten werken, producten te maken, werkplekken te verwarmen en te verlichten. Ook elektrische apparaten als gereedschap zijn overal aanwezig. Elektriciteit is noodzakelijk en soms gevaarlijk. Je ziet het niet, maar ongemerkt kunnen kabels of apparatuur overbelast raken. Door kortsluiting kunnen medewerkers gewond raken en kan er brand ontstaan.

 

Door deze risico’s is uw bedrijf verplicht de installatie en de apparaten periodiek laten keuren. Omdat uw medewerkers in een veilige omgeving moeten werken en uw bedrijf aan de Arbowetgeving moet voldoen. Ook staan er in de meeste brandpolissen voorwaarden die u verplichten uw installatie en apparaten regelmatig te onderhouden en te laten keuren. Hierbij noemen verzekeraars dan NEN 3140 en/of NEN1010. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars na een voorval niet overgaan tot uitkeren.

Brand en niet voldoen aan NEN3140 /1010

Deze inspectie is een wettelijke verplichting en moet periodiek worden uitgevoerd. Een risicoanalyse bepaalt wanneer keuring nodig is. Elektrische installaties moeten minimaal één maal in de 5 jaar worden geïnspecteerd.

Grote bedrijven hebben deze periodieke keuring in de regel wel op orde. Bedrijven in het MKB laten een NEN3140 keuring nogal eens achterwege vanwege de kosten. Maar het niet laten uitvoeren van de NEN3140 keuring kan continuïteit van uw bedrijf én de veiligheid van medewerkers ernstig in gevaar brengen!

W3.CSS

Kosten NEN3140 Inspectie

Op basis van diverse aspecten wordt een prijs berekend. Daarom willen wij u vragen om ons contactformulier in te vullen zodat wij de aanvraag kunnen doornemen.

Uiteraard is het ook mogelijk om ons te bellen en/of te mailen over de kosten voor een NEN 1010 inspectie! Wij zijn te bereiken via 085-4014399 of via info@ni-inspecties.nl.

Gecertificeerd

Wij hebben ons als NI Inspecties laten certificeren voor Scope 8, 10 en 12 door Bureau Veritas. Wij zijn trots op onze certificaten die wij hebben behaald. Wij zijn volledig onafhankelijk, voor ons zijn kwalitatief goede en eerlijke SCIOS keuringen belangrijk. Wij denken mee met de klanten en proberen altijd waar mogelijk toe te lichten wat en waarom.

W3.CSS

Uitvoering NEN3140 keuring

De elektrische installatie wordt gecontroleerd op een veilige werking van de gehele elektrische installatie. Dit vind plaats door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen van:   

  • De isolatieweerstanden van de bekabeling
  • Circuitimpedanties
  • de uitschakeltijden en stromen van de aardlekschakelaars
  • Het controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
  • Controle van de aanleg, tekenpakket etc.

Alle type elektrotechnische installatie keuringen binnen de agrarische sector en MKB: scope 8, scope 10 of volgens NTA8220, scope 12, NEN1010 oplevering, thermografische keuring.

Vraag vrijblijvend een offerte aan:
085-4014399
info@ni-inspecties.nl